Bg

Berita - IAIN Surakarta

Bulan Ramadhan, Unit Media FIT Mengadakan Tadarus Online 30 Juz

13 Mei 2020

Surakarta – Jumat (8/5) Unit Media Fakultas Ilmu Tarbiyah mengadakan tadarus Quran 30 Juz pada bulan Ramadhan pada waktu pandemi Covid-19. Tadarus dilaksanakan pada pukul 15.30 – 16.15 WIB melalui elearning IAIN surakarta.

Sebelum tadarus dimulai, dilakukan pembagian Juz Muqodaman sebagai berikut.

Juz 01
1. Al Baqarah 1-86 (Bu Rosida)
2. Al Baqarah 87-141 (Bu Imroatus)
Juz 02
1. Al Baqarah 142-202 (Pak Zaenuri)
2. Al Baqarah 203-252 (Pak Abdul Halim)
Juz 03
1. Al Baqarah 253-Ali Imron 15 (Pak Suluri)
2. Ali Imron 16-91 (Bu Siti Choiriyah)
Juz 04
1. Ali Imron 91-165 (Pak Sukirman)
2. Ali Imron 166-An Nisa 23 (Pak Khasan Ubaidillah)
Juz 05
1. An Nisa 24-86 (Bu Ilzamha)
2. An Nisa 87-147 (Pak Angga)
Juz 06
1. An Nisa 148-Al Maidah 23 (Pak Hanafi)
2. Al Maidah 24-82 (Pak Irfan)
Juz 07
1. Al Maidah 83-Al An’am 35 (Pak Rustam Ibrahim)
2. Al An’am 36-110 (Pak Imam Makruf)
Juz 08
1. Al An’am 111-Al A’rof 11 (Pak Syamsul Huda)
2. Al A’rof 12-87 (Pak Qodim)
Juz 09
1. Al A’rof 88-163 (Pak Mustain)
2. Al A’rof 164-Al Anfal 40 (Bu Umroh)
Juz 10
1. Al Anfal 41-At Taubah 31 (Bu Maslamah)
2. At Taubah 32-93 (Bu Mila)
Juz 11
1. At Taubah 94-Yunus 25 (Pak Saiful Islam)
2. Yunus 26-109 (Dea Putra/ mahasiswa)
Juz 12
1. Hud 1-88 (Dewi Wuryani/ mahasiswa)
2. Hud 89-Yusuf 52 (Pak Hakiman)
Juz 13
1. Yusuf 53-Ara’du 18 (Fahma Rets Putri/mahasiswi)
2. Ara’du 19-Ibrahim 52 (Ermawati Vita Diana/mahasiswa)
Juz 14
1. Alhijr 1-Annahl 42 (Fatizal/mahasiswa)
2. Annal 43-128 (Salfiana/mahasiswa)
Juz 15
1. Al isro 1-96 (bp fauzi muharom)
2. Al isro 97-al kahfi74  (bu wiwin A)
Juz 16
1. Al Kahfi 76-Thoha 98 (bu suprapti)
2. Thoha 98-135 (bu diah novita)
Juz 17
1. Al anbiya 1-112 (Ikra/mahasiswa)
2. Al haj 1-78 (Riski Dwi/mahasiswa)
Juz 18
1. Al mukminun 1-An nur 20 (bu Retno w)
2. An nur 21-Alfurqon 20 (Adika Hari/mahasiswa)
Juz 19
1. Al Furqon 21-Asy syuara 111 (Siti/mahasiswa)
2. Asy syuara 112-An naml 55 (pak hadziq)
Juz 20
1. An naml 56-Al Qosos 50 (Tika/mahasiswa)
2. Al Qosos 51-Al ankabut 45 (Yuliana/mahasiswa)
Juz 21
1. Al ankabut 46-60 (Niati/mahasiswa)
2. Luqman 1-Al Ahzab 30 (Agung/mahasiswa)
Juz 22
1. Al Ahzab 31-Saba 31 (Riki Iskandar/mhsw)
2. Saba’ 32-Yasin 27 (diana/mhsw)
Juz 23
1. Yasin 28-Assofat 182 (Bu Ummu)
2. Shod 1-31 (bu Khuriyah)
Juz 24
1. Az Zumar 32-Ghofir 40 (stefi/mhsw)
2. Ghofir 41-46 (annuri/mhsw)
Juz 25
1. Ghofir 45-Az Zuhruf 33 (luthfi/mhsw)
2. Az Zuhruf 34-Al ahqof 37 (Bu Noor alwiyah)
Juz 26
1. Al ahqof 1-Al Fath 9 (catur w/mhsw)
2. Al fath 10-Adz Dzariyat  30 (sinta nuriyah/mhsw)
Juz 27
1. Adz Dzariyat 31- Al Qomar 55 (laeli khusniyati/mhsw)
2. Ar rahman 1-Al Hadid 29 (pak Taufik)
Juz 28
1. Al Mujadalah 1-Al mumtahanah 13 (umi latifah/mhsw)
2. Asshof 1-At tahrim 12 (dewi rohmatin/mhsw)
Juz 29
1. Al Mulk 1-Nuh 28 (Bu Tanfidziyah)
2. Jin 1-Mursalat 50 (pak ainun)
Juz 30
1. An naba’ 1-Surat Al A’la (bu pratiwi)
2. Al ghosiyah – An nas (pak Subar)